SWISS INTERNATIONAL STYLE (1950-1980)

24 MARS - 3 APRIL 2017

Swiss International Style er en designstil som opprinnelig oppsto i Russland, Tyskland og Nederland i 1920 årene, men ble gjort populært i Sveits på 50 tallet. Den oppsto i perioden av den modernistiske bevegelsen. I denne designstilen er spesielt renhet, leselighet og objektivitet viktig for dette uttrykk. Det fokuserer også mye på asymmetri, følge grid og sette opp tekst og geometriske former på forskjellige måter og størrelser. Siden renhet og leselighet er essensielle faktorer i denne perioden gjorde det også at det ble mye bruk av sans serif fonter, f.eks. Akzidenz Grotesk, men siden fonten var fra 1894 var det designere som følte at det trengtes en oppgradering og under femtitallet ble da den kjente fonten Helvetica til.

En designer som preget denne perioden er Ernst Keller. Han ble i 1918 designlærer på Kunstgewerbeschule i Sveits. Hans måte å lære bort på var begynnelsen på gridsystemet som swiss designet er kjent for å bruke og hans fokus på typografi. Keller er i ettertid ble kjent som ”The father of Swiss design”.

En annen kjent designer fra denne stilperioden er Josef Müller-Brockmann. Han var en av Kellers studenter og begynte tidlig å fokusere på det gridbaserte designet. Müller-Brockmann ble senere lærer selv på samme skole som Keller. Senere åpnet han også sitt eget designfirma og hans design gjorde at Swiss designet spredde seg utenfor Europas grenser ved å starte opp magasinet Neue Grafik. Han har laget flere kjente plakater fra denne perioden og tillegg gitt ut egne designbøker.

ERNST KELLER

JOSEF MÛLLER-BROCKMANN