GRAFISK DESIGNHISTORIE

Design omringer oss hver dag. Det har gjennomtidene gjennomgått utviklinger og retninger som i større eller mindre grad har satt spor hos allmenheten. Dette året fokuserer Grafill på å informere og gi kunnskap om designstiler fra midten av 1900-tallet frem til i dag. Utstillingene gir deg en lærerik og samtidig visuelt interessant og inspirerende opplevelse.